Новини:
  • Медицински пат – хронична… Медицинска безизходица: какво причинява продължаващите симптоми след края на лечение за лаймска болест? Holly Ahern  Следват думите и мнението на Holly Ahern1, която през 2018…
  • Обратна връзка от пациент… Заглавната снимка е на доктор Клеман, взета от негово видео "Dr Wolfgang Klemann informs about the need of long term antibiotic treatments in Lyme disease"…
  • Билки за лечение Магазин за билки Lymeherbs.bg (платен рекламен материал на единствения магазин за билки за лечение на лаймска болест) Lymeherbs е специализиран онлайн магазин за билки, използвани…
  • LTT тест за лимфобластна… Тест за Лимфобластна Трансформация (LTT) при Borrelia burgdorferi за активна лаймска болест Какво представлява този тест? На английски език е Lymphocyte Transformation Test. Лимфобластът е…
  • Избрани новини за лайм Избрани статии за битката с кърлежите Кой трябва да вади кърлежите и кой плаща? Д-р Костадин Сотиров, член на НСОПЛБ, прави справка в наредба 40…
FacebookЕ-мейл

Лечение на Лайм

  Като първа линия за лечение на лаймска болест се използват антибиотици. Най-подходящо антибиотично лечение зависи от състоянието на пациента и стадия на заболяването. Според Американското дружество за инфекциозни болести (IDSA), антибиотиците, от които може да се избира са доксициклин (при възрастни), амоксицилин (при деца), еритромицин (за бременни жени) и цефтриаксон, с лечение в продължение на 10 до 28 дни. Алтернативен избор са цефуроксим и цефотаксим. Лечението на бременни жени е подобно, но тетрациклин не трябва да се използва.

  Пълните насоки за клинична оценка, лечение и превенция на лаймска болест, издадени от Американското дружество за инфекциозни болести (IDSA), можете да намерите на този линк (на английски език), публикувани на 30.11.2020.

 Двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано многоцентрово клинично проучване показва, че три седмици на лечение с венозно цефтриаксон, последвано от 100 дни на лечение перорално с амоксицилин не подобрява симптомите повече, отколкото само три седмици на лечение с цефтриаксон. Изследователите отбелязват, че резултатът не трябва да бъде оценяван след първоначалното лечение с антибиотици, а по-скоро 6-12 месеца по-късно. При пациенти с хронични симптоми след края на лечението, устойчивите положителни нива на антитела не изглежда да предоставят някаква полезна информация за по-нататъшни грижи за пациента.

  В по-късните етапи, бактериите се разпространяват из целия организъм и може да преминат през кръвно-мозъчната бариера, усложнявайки инфекцията и правейки я по-трудна за лечение. Късно диагностицирана лаймска болест (хронична лаймска болест) се третира с перорални или интравенозни антибиотици, най-често цефтриаксон за най-малко четири седмици. Миноциклин се използва и за невроборелиоза, поради способността му да преминава през кръвно-мозъчната бариера.

  За ранни случаи, навременно и продължително лечение често е достатъчно да излекува пациента. Въпреки това, тежестта и лечението на лаймската болест може да се усложни поради късното диагностициране, неуспех на лечението с антибиотици, както и едновременно инфектиране с други пренасяни от кърлежи заболявания (ко-инфекции), включително ерлихиоза, бабезиоза и имунна супресия в пациента.

  Анализ, публикуван през 2005 г. установява, че някои пациенти с лаймска болест имат умора, ставни или мускулни болки и неврокогнитивни симптоми, запазващи се в продължение на години, въпреки антибиотично лечение. Показано е, че пациенти с късен етап на лаймска болест изпитват физически недъзи, съпоставими с тези при остра сърдечна недостатъчност. В редки случаи, лаймската болест може да бъде фатална.

  Много от пациентите съобщават, че най-неприятният аспект на болестта е липсата на разбиране сред работодателите, семейство и приятелите. Умората, която го придружава, може да бъде възприета като симулиране, особено след втората и третата седмица на лечението на заболяването.

В допълнение:

  Ръководство, основаващо се на факти и данни за лечението на пациенти с лаймска болест, е разработено от Международно дружество за Лаймска болест и Асоциирани Заболявания (International Lyme and Associated Diseases Society – ILADS) –  Указанията са насочени към три клинични въпроса:

  1. полезността на антибиотична профилактика при сигурни ухапвания от кърлежи;
  2. ефективността на лечението на еритема мигранс;
  3. ролята на повторно антибиотично лечение при пациенти с устойчиви прояви на (персистираща) лаймска болест.

  Новото ръководство е предназначено за употреба от медицинските работници, които диагностицират и лекуват пациенти с лаймска болест, като то трябва да замести старото, издадено от Международното дружество за Лаймска болест и Асоциирани Заболявания през 2004 г. Клиничните практики и насоки са предназначени за подпомагане на клиницистите при представянето на препоръки за лечение, основани на доказателства. Ръководството на ILADS не е предназначено да бъде единственият източник на насоки при лечението на лаймска болест и то не трябва да се разглежда като заместител на клинична преценка, нито се използва самостоятелно за изготвяне на протоколи за лечение.

  ⇒  За съжаление нямам възможност да преведа цялото ръководство на ILADS, можете да го изтеглите в pdf формат на английски език от тук: “Оценка на данни и общи препоръки за лаймска болест: клинична дейност при ухапване от кърлеж, обриви еритема мигранс и персистираща (неподдаваща се на лечение) лаймска болест.

  ⇒  Ръководството можете да четете онлайн тук: Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease, публикувано 30 Jul 2014.

=> Следва: по-пълна информация за лечение с антибиотици

 Забележка: Информацията на този сайт е взета от различни интернет източници. Антибиотичните протоколи и други предписания са разработени от лекари, но самолечението, базирано на тези предписания, е на собствена отговорност. Моля, не предприемайте действия, които могат да навредят на вашето здраве без лекарска консултация. Този сайт има информационен характер.

При борелиоза се препоръчва лечение за намаляване на продължителността на заболяването и предотвратяване на евентуална прогресия. Спирохетите борелия бургдорфери sensu lato са чувствителни към някои антибактериални препарати. Средство на избор са полусинтетичните пеницилини, цефалоспорините, макролидите, някои флоуроквинолони и пр. 

 Българските методи на лечение се различават дори и от одобрените американски указания и клинични пътеки предимно по по-късата продължителност на лечението, но може да има и други характерни различия в дозировката на антибиотиците. В България методите за лечение, включени в клиничните пътеки се основават на остарели справочници по инфектология, които се нуждаят от редактиране и преосмисляне.

  Пълно елиминиране на перзистентните форми и на обвитите с биофилм микроколонии на борелии in vitro е постигнато изключително трудно и то само с едновременна комбинация от няколко синергитиращи си антибиотични препарата. Засега единственият опит за откриване на насочено средство за конкретна борба с борелиите е чрез инхибиране на осигуряващия оксидазата манган-пренасящ протеин. Понастоящем към антибиотичното лечение се добавят и методи за разпръскване и инхибиране на биофилмите (Biofilm Dispersion and Inhibition), предпазващи бактериалните колонии.

Необходимо е да се обърнете към специалист по инфекциозни болести в най-близкото специализирано лечебно заведение.

Източник: www.bg.wikipedia.org/wiki/Лаймска_болест

Споделете знанието

Напиши коментар

Е-мейл адресът няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
Извадка от „Насоки в диагностиката и лечението…