Новини:
 • Facebook групи за лаймска…   Лаймска болест и другите кърлежово преносими инфекции са трудни за диагностициране и лечение болести. В България, малко хора могат реално да оценят мащабните проблеми,…
 • Билки за лечение Магазин за билки Lymeherbs.bg (платен рекламен материал на единствения магазин за билки за лечение на лаймска болест) Lymeherbs е специализиран онлайн магазин за билки, използвани…
 • LTT тест за лимфобластна… Тест за Лимфобластна Трансформация (LTT) при Borrelia burgdorferi за активна лаймска болест Какво представлява този тест? На английски език е Lymphocyte Transformation Test. Лимфобластът е…
 • Избрани новини за лайм Избрани статии за битката с кърлежите Кой трябва да вади кърлежите и кой плаща? Д-р Костадин Сотиров, член на НСОПЛБ, прави справка в наредба 40…
 • Препоръчани лекари в България Лекари инфекционисти в България, запознати с лаймска болест Много хора се свързват с мен, за да потърсят мнение и напътствие къде да се изследват, диагностицират…
FacebookЕ-мейл

Тестове за лаймска болест

  Тестовете за антитела са най-често използваните тестове, които се използват за идентифицирането на лаймска болест. Изследване за антитела може да се прави от кръвен серум, течност от гръбначния стълб или от някоя става. Може да отнеме от 20 дни до 2 месеца след заразяването, преди антителата да могат да бъдат открити при изследване на кръв. След образуването на антитела, те обикновено остават във вашата система в продължение на много години, дори след успешно лечение на заболяването. Намиране на антитела срещу бактерии на лаймска болест не показва дали сте били заразени наскоро или някъде в миналото.

Реклами

Тестове за лаймска болест  Използват се няколко форми на лабораторно изследване за лаймска болест, някои от които не са достатъчно утвърдени. Най-широко използваните тестове са серологичните тестове, които измерват нивата на специфични антитела в кръвта на пациента. Тези изследвания могат да бъдат отрицателни в началото на инфекция, тъй като тялото не може да има значително количество на антитела. Серологичните тестове за лаймска болест са с ограничена употреба при хора, при които липсват обективни признаци на лаймска болест, поради възможността за неверен резултат и цената на изследването.

Няколко теста за антитела за откриване на лаймска болест:

 • Имуноензимен метод ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay). Този общ и бърз тест за идентифициране на антитела срещу лаймска болест.
 • Mетод CLIA (Chemiluminescence immunoassay). Този е по-нов и още по-бърз тест за идентифициране на антитела срещу лаймска болест. Повече за него можете да видите на страницата CLIA тест за IgM/IgG, както и сравнение между него и ELISA. В Цибалаб използват CLIA метода, а в НЦЗПБ използват ELISA.
 • Косвен имунофлуоресцентен метод IFA (Indirect fluorescent antibody). Този тест също търси антитела срещу борелия бургдорфери.
 • Западен имуноблот (Western blot). Този тест също така идентифицира антитела на лаймска болест и може да потвърди резултатите от ELISA или IFA тест. Той най-често се прави за откриване на хронична инфекция на лаймска болест и е положителен:

Интерпретиране на западен имуноблот за лаймска болест– за IgM, ако има доказани две от следните последователности: 24 kDa (OspC), 39 kDa (BmpA) и 41 kDa (Fla).
– за IgG, ако има доказани пет от следните последователности: 18 kDa, 21 kDa (OspC), 28 kDa, 30 kDa, 39 kDa (BmpA), 41 kDa (Fla), 45 kDa, 58 kDa (не GroEL), 66 kDa и 93 kDa.

  Протоколът на CDC (Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията) за наличие на 5 от 10 последователности не е правилен, понеже са премахнати 2 банда поради неуспешна ваксина за лаймска болест през 90-те, която ги е съдържала, но е изтеглена, а те не са ги върнали в критериите си и повечето лаборатории не тестват за тях. Това са високоспецифичните бандове 31 OspA и 34 OspB. За изчерпателно обяснение на Western blot теста, изтеглете “Understanding Western Blot тест за болест на Лайм“.

  Аз самият не съм си правил такъв тест и не мога да коментирам подробностите от личен опит.

Как да разбираме тестовете:

  Имуноблотът е лабораторен тест, който търси антитела (или “антигени”), които тялото създава срещу различни молекули, които са част от бактериите Borrelia burgdorferi. Ако пациентът има антитяло към специфичен Bb протеин, ще се образува „лента“ на определено място в имуноблота. Например, ако пациентът има антитяло, насочено срещу външен повърхностен протеин А (OspA) на Bb, ще има WB лента при 31 kDa.

  Както ELISA, така и Western blot са “индиректни” тестове – т.е. те измерват реакцията на имунната система към инфекциозен агент, вместо да търсят компоненти на самия агент.

Двустъпков метод за диагностициране

  Серологичните лабораторни тестове, най-широко достъпни и използвани са Западен имуноблот ​​и ELISA. Препоръчва се двустепенен протокол за тестване: първо се извършва чувствителен тест Елайза и, ако той е положителен или двусмислен, тогава се прави по-специфичният Западен имуноблот.

Двустъпков метод за диагностициране на лаймска болест

Източник на схемата: Figure 2. Two-tiered testing for Lyme disease, United States, CDC

  Надеждността на тестовете за диагнозата си остава спорна. Проучванията показват, че при имуноблота ​​IgM е специфичен при 94-96% от пациенти с клинични симптоми на лаймска болест в ранна фаза. Първоначалният тест ELISA има чувствителност от около 70%, а при двустепенен протокол, общата чувствителност е само 64%, въпреки че този процент се увеличава до 100% в случаите на хора със симптоми от късен период на болестта, като например артрит.

  Вижте и страницата “Изследване в Германия“, на която има описани и други тестове.
А в САЩ, лабораториите IGeneX са разработили и е одобрен за употреба през 2018 г. нов тест, който е много по-добър от всички досега – IGeneX’s Lyme ImmunoBlot Test. Повече за него четете и на www.lymedisease.org/better-lyme-diagnostic-tests

Други тестове

 • Полимеразна верижна реакция (PCR). Чрез тестът полимеразна верижна реакция (PCR) се открива генетичния материал (ДНК) на бактериите на лаймска болест. PCR тестване може да се използва за идентифициране на текуща (активна) инфекция, ако имате симптоми на лаймска болест, които не са отшумели след антибиотично лечение. PCR тест не се прави толкова често, колкото изследване за антитела, защото той изисква технически умения и скъпа техника. Също така, все още не е разработен стандарт за PCR изследване и има риск от фалшиво положителни резултати от теста.
 • Изследване на кожна лезия. При това изследване се взима за проба тъканна проба и се изследва за бактерията, която причинява лаймската болест. Може да отнеме няколко седмици, за резултатите от теста, за да станат готови. По тази причина, изследване на антитела се извършва по-често от изследване на тъканна култура.

Резултати

Тестовете за лаймска болест откриват антитела срещу бактерия Borrelia burgdorferi в кръвта. Резултатите от тестовете за откриване на антитела (ELISA, IFA, Western blot) могат да бъдат докладвани в титри. Титър е мярка за това колко пробата може да се разреди преди антитела срещу бактериите вече не могат да бъдат открити.

Резултати от изследване  Титър от 1 до 8 (1:8) означава, че антителата могат да бъдат открити, когато една част от кръвната проба се разрежда с до 8 части на солен разтвор (физиологичен разтвор). По-голямо второ число означава, че има повече антитела в кръвта. Следователно, титър от 1 до 128 показва наличие на повече антитела в кръвта, отколкото титър от 1 до 32.

  Нормалните стойности, наречени референтни граници са само ориентир. Тези диапазони варират от лабораторията до лаборатория и за вашата лаборатория може да има различен обхват за това, което е нормално за друга. Резултатите от лабораторията трябва да съдържат обхвата, който вашата лаборатория използва. Също така, Вашият лекар ще оцени резултатите, въз основа на вашето здраве и други фактори. Резултатите от тестовете обикновено са на разположение в рамките на 1 до 2 седмици.

Резултатите са нормални (отрицателни), ако:

 • При тест за антитела не са открити антитела срещу бактерии на лаймска болест.
 • За теста на IFA, титър е по-малко от 1:256.
 • Полимеразна верижна реакция (PCR) теста не открива ДНК на никакви бактерии на лаймска болест

Резултатите са абнормални (положителни), ако:

 • При тест за антитела са открити антитела към бактерии на лаймска болест.
 • За теста на IFA, титър е равен или по-голям от 1:256.
 • Полимеразна верижна реакция (PCR) теста открива ДНК на бактерии на лаймска болест

При нормални (отрицателни) резултати:

Нормални или отрицателни резултати за лаймска болест може да означава едно от следните неща:

 1. Отрицателният PCR тест е възможно да означава, че нямате инфекция от лаймска болест, но това не е сигурно, защото може в пробата да липсва ДНК на борелия.
 2. Имате лаймска болест, но тя не се е появила на теста (фалшиво отрицателни). При PCR тестовете отрицателният резултат може да е следствие на това, че в самата проба няма ДНК на борелии, но това не означава, че нямате такива. Причините за фалшиво-отрицателен резултат при тестовете за антитела, включват следните:
 • Все още не сте произвели антитела срещу бактерии от лаймска болест. Инфекцията може да присъства, но е твърде рано да се намерят антитела. Това е най-вероятно да се появят през първите няколко седмици от инфекцията.
 • Кръвните нива на антитела срещу бактерията на лаймска болест са прекалено ниски за откриване при тестовете.
 • Понякога, някои хора, които не са лекувани правилно с антибиотици в ранния стадий на инфекцията, може да нямат антитела срещу бактериите на лаймска болест в по-късните етапи на болестта.

При абнормални (положителни) стойности:

Абнормален или положителен тест за лаймска болест може да означава едно от следните неща:

 • Ако са открити антитела, може да имате скорошна лаймска болест или да сте имали заболяването в миналото. Веднъж, ако имате инфекция с лаймска болест, антителата срещу бактериите остават обикновено в тялото Ви за останалата част от живота Ви.
 • Ако е открита ДНК на бактериите, вероятно имате активна инфекция с лаймска болест в момента.
 • Резултатът е фалшиво положителен. Понякога един тест за антитела на лаймска болест може да установи антитела на други бактерии, като сифилис, или вируси, като на Епщайн-Бар вирус или човешки имунодефицитен вирус (HIV). Но, ако има данни за ЕБВ или ХИВ от други тестове, това може само да увеличи подозренията за борелия, защото тези вируси виреят там където борелията е блокирала нормалните функции на имунната система.

    Здрави възрастни, които никога не са били изложени на бактерия B. burgdorferi няма да имат никакви антитела. Ако има положителен тест за IgM антитела, но не и положителен за IgG или Western blot тест, тогава той може да има фалшиво положителен резултат от теста или много скорошна инфекция. Ако IgM, IgG, и Western blot ​​тестове са положителни, то тогава е вероятно, че той има лаймска болест. Ако неговите антитела се повишават с течение на времето, то тогава е вероятно, че той има активна инфекция с B. burgdorferi.

  Ако IgM резултат не се открива, но IgG и Western blot тест са положителни, то тогава е вероятно, че лицето има по-късен етап на инфекция или е имало инфекция в някакъв период от време в миналото. Ако всички тестове са отрицателни, или симптомите на лицето се дължат на друга причина или нивата на антитела, са твърде ниски, за да се открият

Какво влияе на тестовете?

  Причини, поради които не може да бъдете в състояние да си направите тест или защо резултатите не могат да бъдат полезни включват:

 • Имате вирусна инфекция, като Епщайн-Бар вирус или HIV.
 • Ако имате друго бактериална инфекция, като например сифилис.
 • Ако имате високи нива на липиди.

Как да възприемем резултатите и какво да си мислим?

 • Може да се окаже трудно да се каже дали имате лаймска болест. Грешните положителни и грешните отрицателни резултати от тестовете за лаймска болест са често срещани. Много хора не правят антитела срещу бактерии на лаймска болест в продължение на 8 седмици след заразяването.
 • Когато ELISA тест е положителен, обикновено се прави Western blot тест, за да се потвърди диагнозата на лаймска болест.
 • Лекарите често не разчитат само на резултатите от теста, когато препоръчват лечение на лице, което може да има лаймска болест. Лечението често се основава на симптомите на едно лице, време на годината, наличие на ухапване от кърлеж, както и други рискови фактори за лаймска болест.
 • Намиране на антитела срещу бактериите, които причиняват лаймска болест не винаги означава, че една активна инфекция от лаймска болест причиняват Вашите симптоми. Това означава само, че сте били заразен с лаймска болест, но не се знае дали сега или в миналото.

 

Източници:
www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/arthritis-lyme-disease
www.lymedisease.org/lyme-disease-test/
www.labtestsonline.org/tests/lyme-disease-tests
www.lymedisease.org/assets/Understanding-Western-Blot-Lyme-disease-test.pdf

Споделете знанието

22 коментара

 1. Схемата на двустъпковия метод е сбъркана на 2 стъпало,те са разменени,грешни са и в Цибалаб. В оригиналния пост са правилно и логично.

 2. Не се дискутира много тук и на други места случаят в който лицето от наивност си е направило тест след почти ухапване от кърлеж. При липса на каквито и да били симптоми. Резултат
  – IgG антитела колкото щеш: 240+, ELISA предполагам (CibaLab).
  – Western blot не позитивен – 4 от 5.
  – IgM антитела нито от предполагаемата ELISA, нито от Western blot

  Отговорът, който дават тестовете + липсата на симптоми май трябва да се тълкува като “категорично не знаем има ли му нещо на лицето, да забрави за тестовете до поява на симптоми” 😕

  1. Предполагам, че възможни варианти са а) стара инфекция или б) фалшиво положителен тест за IgG. Най-хубавото е, че лицето няма симптоми. Дано тревогата е напразна и няма инфекция. 🙂

 3. Синът ми (12г.) миналото лято получи характерното зачервяване, тип мишена.
  Кърлеж не видяхме.
  Симптоми – никакви.
  Тестът показа IgM 0.35 и IgG 170. Пи доксициклин 21 дни.
  Оттогава има 4 направени теста, IgG падат – вече са 24. IgM са винаги отрицателни.
  Посещенията при инфекционист ми се струват вече безмислени, защото освен, че ни казва да направим ново изследване след 2 месеца – друго не се случва.

  1. Следете детето за симптоми – например болки в ставите (коленете) или неврологични оплаквания. Ако се чувства добре, дано така да бъде и занапред. Поддържайте имунната система наред и дано всичко е минало.

 4. Дали може повече информация за споменатата връзка между нивото на липидите и тестовете за лаймска болест. защо рпи високи липиди тестът да е безполезен или да не може да се направи, както се споменава по-горе, и това за всички видове тестове ли се отнася?

  1. Здравейте, потърсих оригиналната статия, от която е напревен превода и се оказва, че тя вече е редактирана и тази информация липсва. Става въпрос за тестовете ELISA и предполагам, че високите нива на липиди биха могли да доведат до фалшив резултат, защото този тип тест не е много чувствителен. Той търси протеини от бактерията (липиди) и чувствителността му е сигурно около 50%. Затова се препоръчва двустъпковия метод с имуноблот.

  2. В допълнение, много различни видове бактерии могат да споделят общи протеини. Повечето ELISA тестове за лаймска болест използват обработени с ултразвук Borrelia burgdorferi – тоест те вземат куп клетки от B. burgdorferi и ги разграждат с високочестотни звукови вълни, след което използват получената намазка като антиген в теста.
   Възможно е даден пациентски серум да реагира с препарата B. burgdorferi, дори ако пациентът не е бил изложен на Bb, може би защото Bb споделя протеини с друг инфекциозен агент, който имунната система на пациента е срещала преди.
   Например, някои пациенти с пародонтална болест, която понякога се свързва с орална спирохета, може да се окажат положителни при ELISA тест за лаймска, тъй като техните серуми ще реагират на компоненти на Bb (като протеина флагелин на камшичето, който се споделя от много спирохети), въпреки че те самите никога не са били заразени с Bb.
   Следователно, някои положителни резултати от ELISA за лаймска болест могат да бъдат „фалшиви“ положителни резултати. За да се разграничат фалшивите положителни резултати от истинските положителни, се използва по-специфичната лабораторна техника, известна като имуноблот.

 5. Здравейте. През юни ми извадиха кърлеж след, което се появи характерният обрив за лавска болест. Пих 15 дни доксициклин, след което си направих тест по метода ELISA с резултати съответно IgG – 1.38 r IgM – 3.79. Сега, три месеца по късно отново направих теста, както ми каза лекарят и резултатите са съответно IgG – 1.43 и IgM – 2.71. Лекото повишение на IgG показателя трябва ли да ме тревожи, съответно да се косултирам ли с лекар или да изчакам още 3 месеца и да си направя нов тест? Благодаря.

 6. Здравейте,
  IgM антителата са измерител за скорошна инфекция, IgG антителата са в следствие на стара инфекция. Не съм медицинско лице, но доколкото знам е нормално в началото да има по-високи IgM антитела, а после да намаляват с отминаването на инфекцията, но количеството IgG антитела да се увеличават.
  Не казвате какви са референтите стойности на теста, но ако са под 20 единици се приема за негативен тест, но това леко изменение не би следвало да Ви тревожи, стига да нямате някакви конкретни оплаквания. Разбира се, винаги можете да се консултирате с лекар.

 7. Благодаря за отговора. Реф. стойности са > 1.1 – положителен резултат, под 0.8 отрицателен. Относно симптоми и оплаквания към момента ( а и преди, освен обрива) нямам.

  1. Ясно, значи стойностите са положителни. Би било добре да се консултирате с лекар, но вероятно ще каже да пиете още антибиотик. Предполагам, че най-доброто, което можете да направите за себе си е да поддържате имунната система здрава и силна или да почнете някой от протоколите за чистене. Вижте в групите във Фейсбук как подхождат другите към изчистването –
   https://www.laimskabolest.com/facebook-групи-за-лаймска-болест/
   Можете да направите и няколко консултации с лекари и да вземете решение какво да правите. Ще е добре да се следите за симптоми. Ако решите, можете да направите и Western Blot тест.

 8. Здравейте,
  През месец Май 2021, след изкаран Ковид19 (края на Март 2021), ми започнаха артритни проблеми, леко отичане на пръстите на ръцете. Няколко месеца по- късно започнаха и неврологични симптоми, като най- накрая през месец Септември 2021 бях диагностициран с Лаймска болест, чрез ELISA и последващ Имуноблот. ELISA отчита титър >6 за IgM и реферетни стойности до 1.1. Нямам IgG антитела, въпреки, че инфекцията е била налична няколко месеца.
  Не съм забелязал характерния обрив през месец Април 2021 или в миналото.
  IgM антителата не спадат въпреки антибиотично лечение започнало през средата на Септември 2021.
  В началото на Декември 2021, преминах и курс с интра венозен антибиотик.
  Кой е най – подходящият тест за проследяване хода на лечението?

 9. Здравейте, щом сте имали положителен тест ELISA с високи стойности, направете пак такъв, но след 3 месеца. Колкото и да са неточни тези тестове за лайм, все пак при Вас явно работи.
  Друг вариант е да си направите ЛТТ, но е по-скъп. За него прочетете тук: https://www.laimskabolest.com/ltt-тест-за-лимфобластна-трансформация

 10. Здравейте, махнахме на дъщеря ми кърлеж преди месец и половина. Сега получава много особени симптоми – има червени линии по лицето, като одраскано, които не се махат вече няколко седмици. Сега получи пареза на едната страна на лицето. Правихме тестове за лаймска болест – отрицателни. Има ли вероятност при тези симптоми, по някаква причина тестовете да са фалшиво отрицателни и все пак да е болна от това? Според лекарката ѝ е настинала и линиите не са свързани, а е някаква алергия. Не знам към какъв специалист да се обърна и дали има нужда да се притеснявам.

  1. Здравейте, разбира се, че има възможност тестът да е фалшиво отрицателен. Лекарката би следвало да ви насочи към някакъв специалист. Ако смята, че това червени линии като уртикария, може би трябва да назначи някакво противоалергично лекарство. Тази пареза звучи притеснително. Говорете пак с нея, обсъдете варианти. Аз не съм медицинско лице и нямам знанието да ви насоча към нещо по-конкретно.

 11. Здравейте!
  Извадихме кърлеж от крака на сина ми (12 години) преди два месеца и сега, за успокоение, реших да го тествам. Кърлежът беше изваден сравнително бързо, със сигурност под 12 часа. Не се получи зачервяване, нито е имал характерния пръстеновиден обрив около мястото на ухапването. Не вдигна температура и не е показал никакви първоначални признаци за някакво заболяване.
  В следващия месец на два пъти ми се оплака, че го боли глава вечер и е много уморен. Отдадох го на преумора – беше към края на учебната година и имаха доста натоварени дни в училище. По време на морската ни почивка през юни месец получи обрив – ситни пъпчици, които първо се появиха в долната част на лицето, после слязоха надолу по цялото тяло. Не е вдигал температура, беше си енергичен, жизнен и с добър апетит. Обривът отшумя за няколко дни. Първата ми мисъл беше, че е морбили в лека форма (поставена му е ваксина).
  Съвкупността от всички тези неща ме накара да му пусна тест обаче. За съжаление, резултатите ме уплашиха още повече. Лаймска болест IgG 0.82 (-)negative и Лаймска болест IgM 1.23 (+)positive. Не знам какво означава това. Четох, че може да е фалшиво положителен резултат, но е възможно и да е сигнал за заболяване в ранен стадий. Объркана съм. Какво е вашето мнение?

  1. Здравейте, не съм медицинско лице и не мога да диагностицирам. Знам, че е възможно кърлежите да предават зараза дори и след няколко часа по тялото ( вижте това: https://www.laimskabolest.com/кърлежи-предават-лаймска-за-12-часа/ ) . Този обрив може да е симптоматика на някоя от другите инфекции, които кърлежите пренасят (вижте тук: https://www.laimskabolest.com/ко-инфекции-на-лайм/). Във всички случаи е добре да потърсите консултации с педиатър и инфекционист и да обсъдите какво да правите.

 12. Интересното е при мен.2 теста в един ден,разлика от 2часа,в различни лабораторий – първият е положителен,вторият е отрицателен 🤔А сега на кой да се вярва или да правя 3ти пък каквото покаже….

  1. Всички варианти са възможни. Може и трети да направите. Вижте инфекционист, следете се за симптоми.

Напиши коментар

Е-мейл адресът няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Вижте още:
  Лаймската болест се диагностицира клинично, въз…