Новини:
  • Препоръчани лекари в България Лекари инфекционисти в България, запознати с лаймска болест Много хора се свързват с мен, за да потърсят мнение и напътствие къде да се изследват, диагностицират…
  • Кърлежите предават лаймска болест… Проучване установи, че нимфалните кърлежи могат да предават лаймска болест в рамките на 12 часа, т.е. много по-бързо, отколкото се смяташе  Преди се вярваше, че…
  • Borrelia burgdorferi преживява 28… Проучване доказва, че Borrelia burgdorferi преживява 28-дневен курс на антибиотици Прессъобщение от Tulane University, 13 декември 2017   Bay Area Lyme Foundation, водещ спонсор на…
  • Трудности при диагностициране на… Професионално мнение на лекар относно трудности при диагностициране на борелиоза Колкото по-хронични са проблемите, толкова по-малко вероятно е да се открият антитела или имунна реакция.…
  • Силата на комбинирането на… Изследователи откриват, че комбинирането на антибиотици може да изкорени персистиращата лаймска болест при мишки1. Моника Ембърс, доцент по микробиология и имунология в Tulane University и…
FacebookЕ-мейл

След ухапване от кърлеж

Неоправдано е антибиотично лечение след ухапване от кърлеж

  Проф. Радка Комитова завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Работи като инфекционист от 25 години. Научните й интереси са в областта на зоонозите и особено на кърлежово-преносимите зоонози, инфекциозните екзантеми, нововъзникналите инфекции, ваксините и инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Съавтор е на четири учебника и учебни помагала, както и на две монографии. Има повече от 60 публикации и над 140 участия в научни форуми в страната и чужбина.

  Ето кратко интервю с нея (към момента на интервюто е доцент):

Реклами

– Доц. Комитова, добре известно е, че инфекциите, пренасяни чрез кърлежи, са летни заболявания. Кое е най-характерното за тази група болести?   
– Инфекциите, пренасяни чрез кърлежи, действително са характерни за лятото. Не винаги има анамнеза за премахнат кърлеж: поради малките му размери, „предпочитанието му” към скритите места (задколенни, аксиларни гънки, корем, гръб, окосмена част на главата) и безболезненото ухапване, по-точно впиване, което последното често остава незабелязано.   

– Променя ли се клиничната картина през последните години?   
– Клиничната картина се е запазила непроменена. За съжаление, въпреки актуалността и интереса към тези заболявания, те не се познават достатъчно добре. Нерядко еритема мигранс, най-характерната проява на лаймската борелиоза (или лаймската болест) се приема за алергия, предписват се антибиотични мехлеми, което е погрешно. Началните прояви на кърлежовопреносимите заболявания (с изключение на еритема мигранс) са неспецифични и наподобяват тези на много други инфекциозни заболявания. Те включват температура, втрисане, главоболие, болки в мускулите, отпадналост. Поради неспецифичността на клиниката данните за кърлежова експозиция трябва да се търсят насочено.   

– В какво се състои първата помощ при ухапване от кърлеж?   
– При забелязан впит кърлеж трябва да се направи опит внимателно с няколко издърпвания да се извади. Обърнете внимание – точно издърпване, а не въртене, защото така има опасност кърлежът да се скъса и в човешкото тяло да останат части от устния му апарат или тялото. Следва дезинфекция на мястото с йод или спирт. Изваждането трябва да се прави не с голи ръце, а с ръкавица или парче плат. Вижте видео как се вади кърлеж. 

– Какво следва да се направи с извадения кърлеж?   
– Изваденият кърлеж трябва да се унищожи като се изгори или изхвърли в тоалетната. Неправилно е да се пука, защото така може да пръсне съдържимото му и да попадне в очите, като по този начин се предаде евентуалната инфекция   

– Какво най-често се греши в поведението при ухапване от кърлеж?   
– Първо, масово се изписват антибиотици, а не е доказано, че в Европа те профилактират тези инфекции. Другата разпространена грешка е да се правят серологични изследвания за лаймска болест, без да има каквито и да са болестни прояви. Полученият положителен резултат в тези случаи би могъл да е фалшиво положителен, или пък да е резултат на прекарана преди безсимптомна инфекция (т.е. инфекция без клинични изяви).   

– Каква е днешната епидемична ситуация в България?   
– Единични са случаите на Кримска-Конго хеморагична треска и туларемия. Има известно „затишие” на марсилската треска. През последните години броят на регистрираните случай на лаймска болест е двукратно по-голям, което до голяма степен се дължи на свръх регистрация във връзка с включване на заболяването в клинична пътека. Както другите природоогнищни инфекции, така и кърлежово преносимите са циклични, т.е. по необясними причини има периоди на повишена заболеваемост, последвани от периоди с по-ниска.   

www.zdrave.net | Невена Попова   

Реклами
Споделете знанието
Вижте още:
Проф. д-р Ива Христова: "Ухапването от кърлеж…