Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

ТЕСТОВЕ ЗА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ

  Тестовете за антитела са най-често използваните тестове, за да помогне за идентифицирането на Лаймска болест. Изследване за антитела може да се прави от кръвен серум, течност от гръбначния стълб или от някоя става. Може да отнеме от 20 дни до 2 месеца след заразяването, преди антителата да могат да бъдат открити при изследване на кръв. След образуването на антитела, обикновено остават във вашата система в продължение на много години, дори след успешно лечение на заболяването. Намиране на антитела срещу бактерии на Лаймска болест не показва дали сте били заразени наскоро или някъде в миналото.

  Използват се няколко форми на лабораторно изследване за Лаймска болест, някои от които не са достатъчно утвърдени. Най-широко използваните тестове са серологичните тестове, които измерват нивата на специфични антитела в кръвта на пациента. Тези изследвания могат да бъдат отрицателни в началото на инфекция, тъй като тялото не може да има значително количество на антитела, но те ​​се считат за надеждна помощ в диагностиката на по-късните етапи на Лаймска болест. Серологични тестове за Лаймска болест са с ограничена употреба при хора, при които липсват обективни признаци на Лаймска болест, поради възможността за неверен резултат и цената на изследването.
 

ELISA тест

  Има три вида тестове за антитела за откриване на Лаймска болест.
  • Имуноензимен метод ELISA (Enzyme-linked ImmunoSorbent Assay). Този общ и бърз тест за идентифициране на антитела срещу Лаймска болест.
  • Mетод CLIA (Chemiluminescence immunoassay). Този е по-нов и още по-бърз тест за идентифициране на антитела срещу Лаймска болест. Повече за него можете да видите на страницата CLIA тест за IgM/IgG, както и сравнение между него и ELISA. В Цибалаб използват CLIA метода, а в НЦЗПБ използват ELISA.
  • Косвен имунофлуоресцентен метод IFA (Indirect fluorescent antibody). Този тест също търси антитела Лаймска болест.
  • Западен имуноблот (Western blot). Този тест също така идентифицира антитела на Лаймска болест и може да потвърди резултатите от ELISA или IFA тест. Той най-често се прави за откриване на хронична инфекция на Лаймска болест:
  - за IgM, ако има доказани две от следните последователности: 24 kDa (OspC), 39 kDa (BmpA) и 41 kDa (Fla).
  - за IgG, ако има доказани пет от следните последователности: 18 kDa, 21 kDa (OspC), 28 kDa, 30 kDa, 39 kDa (BmpA), 41 kDa (Fla), 45 kDa, 58 kDa (не GroEL), 66 kDa и 93 kDa.

  Серологичните лабораторни тестове, най-широко достъпни и използвани са Западен имуноблот ​​и ELISA. Препоръчва се двустепенен протокол за тестване: първо се извършва чувствителен тест Елайза и, ако той е положителен или двусмислен, тогава се прави по-специфичният Западен имуноблот. Надеждността на тестове в диагнозата си остава спорна. Проучванията показват, че при имуноблота ​​IgM е специфичен при 94-96% от пациенти с клинични симптоми на Лаймска болест в ранна фаза. Първоначалният тест ELISA има чувствителност от около 70%, а при двустепенен протокол, общата чувствителност е само 64%, въпреки че този процент се увеличава до 100% в случаите на хора със симптоми от късен период на болестта, като например артрит.

  Други тестове

  • Полимеразна верижна реакция (PCR).  Чрез тестът полимеразна верижна реакция (PCR) се открива генетичния материал (ДНК) на бактериите на Лаймска болест. PCR тестване може да се използва за идентифициране на текуща (активна) инфекция, ако имате симптоми на Лаймска болест, които не са отшумели след антибиотично лечение. PCR тест не се прави толкова често, колкото изследване за антитела, защото той изисква технически умения и скъпа техника. Също така, все още не е разработен стандарт за PCR изследване и има риск от фалшиво положителни резултати от теста.
  • Изследване на кожна лезия. При това изследване се взима за проба тъканна проба и се изследва за бактерията, която причинява Лаймската болест. Може да отнеме няколко седмици, за резултатите от теста, за да станат готови. По тази причина, изследване на антитела се извършва по-често от изследване на тъканна култура.

PCR тест за лаймска болест

  Резултати
  Тестовете за Лаймска болест откриват антитела срещу бактерия Borrelia burgdorferi в кръвта. Резултатите от тестовете за откриване на антитела (ELISA, IFA, Western blot) могат да бъдат докладвани в титри. Титър е мярка за това колко пробата може да се разреди преди антитела срещу бактериите вече не могат да бъдат открити.
  Титър от 1 до 8 (1:8) означава, че антителата могат да бъдат открити, когато една част от кръвната проба се разрежда с до 8 части на солен разтвор (физиологичен разтвор). По-голямо второ число означава, че има повече антитела в кръвта. Следователно, титър от 1 до 128 показва наличие на повече антитела в кръвта, отколкото титър от 1 до 32.
  Нормалните стойности, наречени референтните граници са само ръководство. Тези диапазони варират от лабораторията до лаборатория и за вашата лаборатория може да има различен обхват за това, което е нормално за друга. Резултатите от лабораторията трябва да съдържат обхвата, който вашата лаборатория използва. Също така, Вашият лекар ще оцени резултатите, въз основа на вашето здраве и други фактори. Това означава, че стойността, която попада извън нормалните стойности, изброени тук, все още може да бъде нормално за Вас или вашата лаборатория. Резултатите от тестовете обикновено са на разположение в рамките на 1 до 2 седмици.

  Резултатите са нормални (отрицателни), ако:

    - При тест за антитела не са открити антитела срещу бактерии на Лаймска болест.

    - За теста на IFA, титър е по-малко от 1:256.

    - Полимеразна верижна реакция (PCR) теста не открива ДНК на никакви бактерии на Лаймска болест

  Резултатите са абнормални (положителни), ако:

    - При тест за антитела са открити антитела към бактерии на Лаймска болест.

    - За теста на IFA, титър е равен или по-голям от 1:256.

    - Полимеразна верижна реакция (PCR) теста открива ДНК на бактерии на Лаймска болест
 

  При нормални (отрицателни) резултати:

  Нормални или отрицателни резултати за Лаймска болест може да означава едно от следните неща:

  • Вие нямате Лаймска болест. Отрицателният PCR тест обикновено означава, че нямате инфекция от Лаймска болест.

  • Имате Лаймска болест, но тя не се е появила на теста (фалшиво отрицателни). Това е по-вероятно да се случи при антитяло тестовете в сравнение с PCR. Причините за фалшиво-отрицателен резултат, включват следните:

  - Все още не сте произвели антитела срещу бактерии от Лаймска болест. Инфекцията може да присъства, но е твърде рано да се намерят антитела. Това е най-вероятно да се появят през първите няколко седмици от инфекцията.

  - Кръвните нива на антитела срещу бактерията на Лаймска болест са прекалено ниски за откриване при тестовете.

  - Понякога, някои хора, които не са лекувани правилно с антибиотици в ранния стадий на инфекцията, може да нямат антитела срещу бактериите на Лаймска болест в по-късните етапи на болестта.

  При абнормални (положителни) стойности:

  Абнормален или положителен тест за Лаймска болест може да означава едно от следните неща:
  • Ако са открити антитела, може да имате сега Лаймска болест или да сте имали заболяването в миналото. Веднъж, ако имате инфекция с Лаймска болест, антителата срещу бактериите остават обикновено в тялото Ви за останалата част от живота Ви.
  • Ако е открита ДНК на бактериите, вероятно имате активна инфекция с Лаймска болест в момента.
  • Резултатът е фалшиво положителен. Понякога един тест за антитела на Лаймска болест може да установи антитела на други бактерии, като сифилис, или вируси, като на Епщайн-Бар вирус или човешки имунодефицитен вирус (HIV). Тестът може да намери наличие на антитела, които се развиват като част от имунен отговор срещу собствените тъкани на организма (автоимунни заболявания), като ревматоиден артрит или лупус. Вашият лекар може да не е в състояние да каже, ако антителата, открити в тези тестове, са причинени от инфекция на Лаймска болест.

  Тестът PCR може да се направи, за да потвърдят инфекция с Лаймска болест, ако имате положителен тест за антитела.

  Здрави възрастни, които никога не са били изложени на бактерия B. burgdorferi няма да имат никакви антитела. Ако има положителен тест за IgM антитела, но не и положителен за IgG или Western blot тест, тогава той може да има фалшиво положителен резултат от теста или много скорошна инфекция. Ако IgM, IgG, и Western blot  ​​тестове са положителни, то тогава е вероятно, че той има Лаймска болест. Ако неговите антитела се повишават с течение на времето, то тогава е вероятно, че той има активна инфекция с B. burgdorferi.

  Ако IgM резултат не се открива, но IgG и Western blot тест са положителни, то тогава е вероятно, че лицето има по-късен етап на инфекция или е имало инфекция в някакъв период от време в миналото. Ако всички тестове са отрицателни, или симптомите на лицето се дължат на друга причина или нивата на антитела, са твърде ниски, за да се открият

 

  Какво влияе на тестовете?

  Причини, поради които не може да бъдете в състояние да си направите тест или защо резултатите не могат да бъдат полезни включват:
  • Имате вирусна инфекция, като Епщайн-Бар вирус или HIV.
  • Ако имате друго бактериална инфекция, като например сифилис.
  • Ако имате високи нива на липиди.


  Как да възприемем резултатите и какво да си помислим?
  • Може да се окаже трудно да се каже дали имате Лаймска болест. Грешните положителни и грешните отрицателни резултати от тестовете за Лаймска болест са често срещани. Много хора не правят антитела срещу бактерии на Лаймска болест в продължение на 8 седмици след заразяването.
  • Когато ELISA тест е положителен, обикновено се прави Western blot тест, за да се потвърди диагнозата на Лаймска болест.
  • Лекарите често не разчитат само на резултатите от теста, когато препоръчват лечение на лице, което може да има Лаймска болест. Лечението често се основава на симптомите на едно лице, време на годината, наличие на ухапване от кърлеж, както и други рискови фактори за Лаймска болест.
  • Намиране на антитела срещу бактериите, които причиняват Лаймска болест не винаги означава, че една активна инфекция от Лаймска болест причиняват Вашите симптоми. Това означава само, че сте били заразен с Лаймска болест, но не се знае дали сега или в миналото.

  Източници:
  www.arthritis.webmd.com
  www.labtestsonline.org


Реклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама