Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

    Неоправдано е антибиотично лечение след ухапване от кърлеж

 

 Доц. Радка Комитова завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Работи като инфекционист от 25 години. Научните й интереси са в областта на зоонозите и особено на кърлежово-преносимите зоонози, инфекциозните екзантеми, нововъзникналите инфекции, ваксините и инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Съавтор е на четири учебника и учебни помагала, както и на две монографии. Има повече от 60 публикации и над 140 участия в научни форуми в страната и чужбина. Ето кратко интервю с нея:

 

Антибиотик след ухапване на кърлеж

  - Доц. Комитова, добре известно е, че инфекциите, пренасяни чрез кърлежи, са летни заболявания. Кое е най-характерното за тази група болести?

  - Инфекциите, пренасяни чрез кърлежи, действително са характерни за лятото. Не винаги има анамнеза за премахнат кърлеж: поради малките му размери, „предпочитанието му” към скритите места (задколенни, аксиларни гънки, корем, гръб, окосмена част на главата) и безболезненото ухапване, по-точно впиване, което последното често остава незабелязано.

  - Променя ли се клиничната картина през последните години?

  - Клиничната картина се е запазила непроменена. За съжаление, въпреки актуалността и интереса към тези заболявания, те не се познават достатъчно добре. Нерядко еритема мигранс, най-характерната проява на Лаймската борелиоза (или Лаймската болест) се приема за алергия, предписват се антибиотични мехлеми, което е погрешно. Началните прояви на кърлежовопреносимите заболявания (с изключение на еритема мигранс) са неспецифични и наподобяват тези на много други инфекциозни заболявания. Те включват температура, втрисане, главоболие, болки в мускулите, отпадналост. Поради неспецифичността на клиниката данните за кърлежова експозиция трябва да се търсят насочено.

  - В какво се състои първата помощ при ухапване от кърлеж?

  - При забелязан впит кърлеж трябва да се направи опит внимателно с няколко издърпвания да се извади. Обърнете внимание - точно издърпване, а не въртене, защото така има опасност кърлежът да се скъса и в човешкото тяло да останат части от устния му апарат или тялото. Следва дезинфекция на мястото с йод или спирт. Изваждането трябва да се прави не с голи ръце, а с ръкавица или парче плат.

  - Какво следва да се направи с извадения кърлеж?

  - Изваденият кърлеж трябва да се унищожи, като се изгори или изхвърли в тоалетната. Неправилно е да се пука, защото така може да пръсне съдържимото му и да попадне в очите, като по този начин се предаде евентуалната инфекция

  - Какво най-често се греши в поведението при ухапване от кърлеж?

  - Първо, масово се изписват антибиотици, а не е доказано, че в Европа те профилактират тези инфекции. Другата разпространена грешка е да се правят серологични изследвания за Лаймска болест, без да има каквито и да са болестни прояви. Полученият положителен резултат в тези случаи би могъл да е фалшиво положителен, или пък да е резултат на прекарана преди безсимптомна инфекция (т.е. инфекция без клинични изяви).

  - Какви могат да бъдат усложненията - най-вече онези, които се познават по-малко?

  - Усложненията са много редки, ако става дума за късни прояви на дисеминираната Лаймска болест. Дори при нелекуваните се наблюдават в 15-20%. Ранната диагноза и адекватно лечение на ранните прояви – еритема мигранс, е гаранция за предотвратяване на усложненията. Опасенията за развитие на Лаймска болест след кърлежово ухапване са неоснователни и силно преувеличени и трябва да отпаднат чрез адекватна информираност на обществото.

  - Каква е днешната епидемична ситуация в България?

  - Единични са случаите на Кримска-Конго хеморагична треска и туларемия. Има известно „затишие” на Марсилската треска. През последните години броят на регистрираните случай на Лаймска болест е двукратно по-голям, което до голяма степен се дължи на свръх регистрация във връзка с включване на заболяването в клинична пътека. Както другите природоогнищни инфекции, така и кърлежово преносимите са циклични, т.е. по необясними причини има периоди на повишена заболеваемост, последвани от периоди с по-ниска.

  www.zdrave.net, Невена Попова

  Източник: www.pharmacy-bg.comРеклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама