Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ С АНТИБИОТИЦИ
част I

 

  ВАЖНО: Следното е превод от ръководството на Д-р Джоузеф Бураскано за лечение на Лаймска болест и е приложено само с общообразователни и информативни цели. Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на даденото заболяване. Тя не замества необходимостта от консултация с медицински специалист. В никакъв случай не отказвайте и не забавяйте посещението и консултацията с Вашия лекар поради прочетена информация в този сайт. Не се препоръчва прилагането на самолечение на сериозни здравни проблеми.

  Предупреждавам, че самолечението може да доведе до неприятни, а понякога и до фатални последици.

 

  Ръководството на д-р Бураскано на английски език можете да изтеглите от тук

  Diagnostic hints and treatment guidelines for Lyme and other tick borne illnesses. Last edited October, 2008. Joseph J. Burrascano Jr., M.D..

 

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ С АНТИБИОТИЦИ

(Ръководството на Д-р Джоузеф Бураскано)

  Няма универсално ефективен антибиотик за лечение на Лайм. Изборът на медикаменти и предписаните дози ще варира за различните хора, на базата на множество фактори. Сред тях са продължителността и тежестта на заболяването, наличието на ко-инфекции, имунна недостатъчност, употреба на имуносупресанти след началото на заразяването, възраст, тегло, стомашно-чревната функция, постигнатите нива на кръвни стойности и поносимостта на пациента.

  Дозите, установени, че са ефективни клинично често са по-високи от тези, които се препоръчва при по-стари текстове. Това се дължи на проникването в дълбоките тъкани от Borrelia burgdorferi, присъствието и в ЦНС, включително и в окото, в клетките, в сухожилията, и тъй като много малко от многото щамове на този организъм, за които сега се знае, че съществуват са изследвани за определяне на антибиотична чувствителност. В допълнение, всички странични животински проучвания на чувствителност към днешна дата са насочени само ранен стадий на заболяването в модели, които се държат по-различно от човешки приемници.

 

Устойчивост на лечение

  Borrelia burgdorferi съдържа бета-лактамази и цефалоспоринази, което при някои щамове може да придават резистентност към цефалоспорини и пеницилини. Това е очевидно бавно действаща ензимна система и може да бъде преодоляна чрез по-високи или по-продължителни нива на лекарствата, особено, когато се прави чрез непрекъснати инфузии (cefotaxime) и от депо препарати (бензатин пеницилин). Въпреки това се срещат и неуспехи на лечение с пеницилин и цефалоспорин, но които са проявили отговор към сулбактам/ампицилин, имипенем и ванкомицин, които действат чрез различни механизми на клетъчна стена, от тези на пеницилините и цефалоспорините.

 

Комбинирана терапия

  Лечение на хронична Лаймска болест обикновено изисква комбинация от антибиотици. Има четири причини за това:

  1. Две среди - Borrelia burgdorferi могат да бъдат намерени както в човешките течности, така и в тъканите, а все още нито един антибиотик, който понастоящем се използва за лечение на инфекции на Bb, не би бил ефективен и в двете среди. Това е една от причините за необходимостта да се използва комбинирана терапия при по-болни пациенти. Логична комбинация би била употребата на например, азитромицин плюс пеницилин.

  2. Вътреклетъчна ниша - друга причина е фактът, че борелия бургдорфери може да проникне и да остане жизнеспособна в клетките и да избегне ефектите на извънклетъчните агенти. Типични комбинации включват екстрацелуларен антибиотик плюс вътреклетъчен агент, като производен на еритромицин или метронидазол. Имайте предвид, че някои експерти избягват едновременното прилагане на бактерициден плюс бактериостатичен агент, а така и препоръката да не използват лекарства за клетъчната стена, в съчетание с тетрациклин.

  3. L-формите (сферопласт) – установено е, че B. burgdorferi може да съществува в поне две, а евентуално в три различни морфологични форми: спирохета, сферопласт (или L-форма), както и третата форма - циста. L-формите и цистозната форма нямат клетъчните стени и по този начин бета-лактамни антибиотици няма да им повлияят. Сферопластите (L-формите) изглежда да са чувствителни към тетрациклини и новите производни на еритромицин. Очевидно, борелията може да преминава през трите форми по време на хода на инфекцията. Поради това, може да е необходимо да се редуват различните класове антибиотици и / или предпише комбинация на несходни агенти.

  4. Циста (cystic form) - когато се намира във враждебна среда, като например среда, в която липсват някои хранителни вещества, гръбначномозъчна течност или серум с някои добавени антибиотици, борелията може да се промени от спираловидна форма "спирохета" в цистна форма. Тази циста изглежда, че е в състояние да остава пасивна / спяща, но когато се постави в околна среда, по-благоприятна за нейния растеж, борелия бургдорфери може да се върне в спирохетна форма. Антибиотиците, използвани обикновено за лечение на Лаймска болест не убиват цистната форма на борелията. Въпреки това, има лабораторни данни че метронидазол и тинидазол ще им повлияят. Ето защо, на хронично заразен пациент, чиято инфекция показва устойчивост, може да се наложи да се добави метронидазол (или тинидазол) към текущия режим.

=> Продължава с Част II


Реклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама