Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ

  Като първа линия за лечение на Лаймска болест се използват антибиотици. Най-подходящо антибиотично лечение зависи от състоянието на пациента и стадия на заболяването. Според Американското общество за инфекциозни болести (IDSA), антибиотиците, от които може да се избира са доксициклин (при възрастни ), амоксицилин (при деца), еритромицин (за бременни жени) и цефтриаксон, с лечение в продължение на 10 до 28 дни. Алтернативен избор са цефуроксим и цефотаксим. Лечението на бременни жени е подобно, но тетрациклин не трябва да се използва.

  Пълните насоки за клинична оценка, лечение и превенция на лаймска болест, издадени от Американското общество за инфекциозни болести (IDSA), можете да намерите на този линк (на английски език).

  Двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано многоцентрово клинично проучване показва, че три седмици на лечение с венозно цефтриаксон, последвано от 100 дни на лечение перорално с амоксицилин не подобрява симптомите повече, отколкото само три седмици на лечение с цефтриаксон. Изследователите отбелязват, че резултатът не трябва да бъде оценяван след първоначалното лечение с антибиотици, а по-скоро 6-12 месеца по-късно. При пациенти с хронични симптоми след края на лечението, устойчивите положителни нива на антитела не изглежда да предоставят някаква полезна информация за по-нататъшни грижи за пациента.

  В по-късните етапи, бактериите се разпространяват из целия организъм и може да преминат през кръвно-мозъчната бариера, усложнявайки инфекцията и правейки я по-трудна за лечение. Късно диагностицирана Лаймска болест се третира с перорални или интравенозни антибиотици, най-често цефтриаксон за най-малко четири седмици. Миноциклин се използва и за невроборелиоза, поради способността му да преминава през кръвно-мозъчната бариера.

  За ранни случаи, навременно лечение обикновено е достатъчно да излекува пациента. Въпреки това, тежестта и лечението на Лаймската болест може да се усложни поради късното диагностициране, неуспех на лечението с антибиотици, както и едновременно инфектиране с други пренасяни от кърлежи заболявания (ко-инфекции), включително ерлихиоза, бабезиоза и имунна супресия в пациента.

  Анализ, публикуван през 2005 г. установява, че някои пациенти с Лаймска болест имат умора, ставни или мускулни болки и неврокогнитивни симптоми, запазващи се в продължение на години, въпреки антибиотично лечение. Показано е, че пациенти с късен етап на Лаймска болест изпитват физически недъзи, съпоставими с тези при остра сърдечна недостатъчност. В редки случаи, Лаймската болест може да бъде фатална.

  Много от пациентите съобщават, че най-неприятният аспект на болестта е липсата на разбиране сред работодателите, семейство и приятелите. Умората, която го придружава, може да бъде възприета като симулиране, особено след втората и третата седмица на лечението на заболяването.

 

  В допълнение:

  Ръководство, основаващо се на факти и данни за лечението на пациенти с Лаймска болест, е разработено от Международно общество за Лаймска болест и Асоциирани Заболявания (International Lyme and Associated Diseases Society - ILADS). Указанията са насочени към три клинични въпроса - полезността на антибиотична профилактика при сигурни ухапвания от кърлежи, ефективността на лечението на еритема мигранс и ролята на повторно антибиотично лечение при пациенти с устойчиви прояви на (персистираща) Лаймска болест.

  Новото ръководство е предназначено за употреба от медицинските работници, които диагностицират и лекуват пациенти с Лаймска болест, като то трябва да замести старото, издадено от Международното общество за Лаймска болест и Асоциирани Заболявания през 2004 г. Клиничните практики и насоки са предназначени за подпомагане на клиницистите при представянето на препоръки за лечение, основани на доказателства. Ръководството на ILADS не е предназначено да бъде единственият източник на насоки при лечението на Лаймска болест и то не трябва да се разглежда като заместител на клинична преценка, нито се използва самостоятелно за изготвяне на протоколи за лечение.

  За съжаление нямам възможност да преведа цялото ръководство на ILADS, можете да го изтеглите в pdf формат на английски език от тук:
Оценка на данни и общи препоръки за Лаймска болест: клинична дейност при ухапване от кърлеж, обриви еритема мигранс и персистираща (неподдаваща се на лечение) Лаймска болест..

  Ръководството можете да четете онлайн тук: Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: the clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease

Забележка:

  Информацията на този сайт е взета от различни интернет източници. Антибиотичните протоколи и други предписания са разработени от лекари, но самолечението, базирано на тези предписания, е на собствена отговорност. Моля, не предприемайте действия, които могат да навредят на вашето здраве без лекарска консултация. Този сайт има информационен характер.

=> Следва: по-пълна информация за лечение с антибиотициРеклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама