Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

ХРОНИЧНА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ

  Терминът "хронична Лаймска болест" или "синдром на пост-Лаймска болест" често се прилага за няколко различни групи от пациенти. Едната група са хората, които страдат от симптоми на нелекувана и дисеминирана Лаймска болест в късен етап: артрит, периферна невропатия и / или енцефаломиелит. Терминът се прилага също и за хора, които са имали заболяването в миналото, и някои от симптомите са останали след лечение с антибиотици, което също се нарича синдром на пост-Лаймска болест. А третата и противоречива употреба на термина се прилага при пациенти с неспецифични симптоми като умора, които не показват никакви обективни доказателства, че са били заразени с Лаймска болест в миналото, тъй като стандартните диагностични тестове за инфекция са отрицателни.

  До една трета от пациенти с Лаймска болест, които са преминали курс на лечение с антибиотици, продължават да имат симптоми като тежка умора, нарушен сън и познавателни затруднения, като тези симптоми са тежки при около 2% от случаите. Макар да е безспорно, че тези пациенти могат да имат тежки симптоми, причината и подходящото лечение са противоречиви. Симптомите могат да представляват "почти изцяло" фибромиалгия или синдром на хроничната умора. Част от лекарите приписват тези симптоми на персистираща инфекция с Borrelia, или ко-инфекция с други, преносими от кърлежи инфекции, като например Ehrlichia и Babesia. Други лекари смятат, че първоначалната инфекция може да предизвика автоимунна реакция, която продължава да причинява сериозни симптоми, дори и след като бактериите са били елиминирани от антибиотици.

  Четири рандомизирани, контролирани проучвания са проведени при пациенти, които имат постоянни оплаквания и история на Borrelia инфекция. Някои от тези пациенти са имали доказателства за текуща Borrelia инфекция и почти всички от тях преди това са били лекувани с антибиотици. Авторите на всичките четири проучвания, заключават, че резултатите от тях не подкрепят дългосрочна антибиотична терапия:

  • Две проучвания показват, че няма полза от 30 дни на интравенозно приложение на цефтриаксон и 60 дни на перорален прием на доксициклин, заключавайки, че "лечение с интравенозно и перорално антибиотици в продължение на 90 дни не подобри симптомите повече в сравнение с плацебо".
  • Едно изследване показа подобрение само в умората след 28 дни на интравенозни антибиотици, ефект, който е бил значителен само в групата на пациентите, които никога не са ползвали антибиотици преди това.
  • Резултатите може да са били компрометирани чрез премахване на превръзката на очите, и установява голям плацебо ефект. При това изследване се проявяват няколко случаи на животозастрашаващи странични ефекти, с извода, че "повторни курсове на лечение с антибиотици, не са показни за персистиращи симптоми след Лаймска болест, включително и тези, които са свързани с умората и когнитивна дисфункция, особено в светлината на честотата на сериозни нежелани събития."
  • Едно проучване отчита подобрение в умората в част от пациентите, както и до временно подобрение в когнитивните функции след 10 седмици на интравенозни антибиотици, но заключава, че лечението не е "ефективна стратегия за устойчиво познавателни подобрение." Тези пациенти са били болни в продължение на много години и са преминали много антибиотични курсове.

  Застъпническа група, наречена Международно общество за Лаймска болест и асоциирани заболявания (ILADS) твърди, че устойчивостта на B. burgdorferi може да бъде отговорна за прояви на симптоми при късна Лаймска болест. То поставя под въпрос всеобхватността и надеждността на някои от по-горните анализи и надеждността на съвременните диагностични тестове. Главните Американски медицински органи, включително Обществото по инфекциозни болести на Америка, на Американската академия по неврология, и Националните институти на здравеопазването, са заявили, че няма убедителни доказателства, че Borrelia участва в проявлението на различните симптоми, класифицирани като хронична Лаймска болест, и съветват да не се прилага дългосрочно лечение с антибиотици, тъй като са неефективни и евентуално вредни. Продължителна антибиотична терапия представя значителните рискове и може да има опасни странични ефекти. Докладван е един смъртен случай от усложнения на 27-месечен курс на интравенозни антибиотици при необоснована диагностика на хронична Лаймска болест.

  Антибиотично лечение е основен стълб при лечението на Лаймска болест. Въпреки това, в късните стадии на борелиоза, симптомите могат да се задържат въпреки продължителна и многократна терапия с антибиотици. Въпреки че тези хронични симптоми вероятно се дължат на автоимунно заболяване или остатъчни бактерии, обикновено не може да се открие ДНК на борелии в ставите след антибиотично лечение, което предполага, че артритът може да продължи, дори след като бактериите са били убити. Лаймски артрит, който продължава след лечение с антибиотици, може да бъде лекуван с хидроксихлорохин или метотрексат. Кортикостероиди инжекции в засегнатата става не се препоръчват за нито един етап от Лаймски артрит.

  По-долу можете да видите един клип на Медицински Център Енвита (Envita Medical Center) в Аризона, САЩ, който е един от водещите интегративни центрове за лечение на лаймска болест. Клипът се отнася за хронична лаймска болест. Когато става въпрос за хронифицирането на болестта, пъзелът е толкова сложен, че антбиотиците, ко-инфекциите, биофилмът и различните форми на спирохетите са само една част от този пъзел. Клипчето е на английски език.



Реклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама