Лаймска болест Всичко за Лаймска болест

Информация за ухапване от кърлеж, инфекции, симптоми, лечение, съпътстващи болести, новини и случаи на Лаймска болест.
Подкрепи с дарение
Сайтът се поддържа с лични средства. Ако искате да го подкрепите, можете да го направите тук:


Сайт меню
Реклама

АРТРИТ ПРИ ЛАЙМСКА БОЛЕСТ

Какво е това заболяване? 

  Лаймският артрит е едно от заболяванията, които се причиняват от бактерия Borrelia burgdorferi (Лаймска борелиоза), който се предава от ухапване на кърлежи, включително Ixodes ricinus. Докато кожата, централната нервна система (ЦНС), сърцето, окото и други органи могат да бъдат цел на инфекцията с Borrelia burgdorferi, при Лаймския артрит ставите са засегнати в най-голяма степен. В редки случаи при нелекувани болни с Лаймски артрит може да бъде засегната ЦНС.

  Колко често се среща заболяването?

  При малък процент от децата с артрит се установява борелиоза. Лаймският артрит обаче е вероятно най-често срещаният артрит, който се явява след бактериална инфекция при деца и юноши в Европа. Той рядко се наблюдава преди 4-годишна възраст, така че е заболяване главно на учениците. Среща се във всички части на Европа, но преобладава в Средна Европа и Южна Скандинавия около Балтийско море. Въпреки че предаването зависи от ухапване на заразени кърлежи, които са активни от април до октомври, Лаймският артрит може да се яви по всяко време на годината поради продължителното и различно време между ухапването и началото на артрита.

  Кои са причините на заболяването?

  Причината на заболяването е бактерият Borrelia burgdorferi, който се предава чрез ухапване от кърлежа Ixodes ricinus. Повечето кърлежи не са заразени и повечето ухапвания не водят до инфекция, както и повечето инфекции, ако се проявят като erythema migrans, не се развиват в следващите фази на заболяването, включително и в Лаймски артрит. Така че независимо от факта, че Лаймската борелиоза под формата на erythema migrans може да се яви при повече от едно на 1000 деца всяка година, развитието на Лаймски артрит, който е късната проява на заболяването, се среща много рядко.

  Наследствено ли е заболяването?

  Касае се за инфекциозно заболяване, което не се унаследява. Хроничният Лаймски артрит се свързва с наличието на определени генетични маркери, но точният механизъм на това предразположение не е известен.

  Защо моето дете има това заболяване? Може ли да бъде предотвратено?

  В европейските региони, където кърлежите се срещат свободно, е трудно да се предпазят децата от ухапване. Причинителят Borrelia burgdorferi не преминава веднага след кърлежовото ухапване, а след няколко часа до ден и половина, когато бактерият е достигнал слюнчените жлези на кърлежа и се екскретира със слюнката в приемника, т.е. в човешкото тяло.
Кърлежите се прикрепят към техните приемници в продължение на 3 до 5 дни, като се хранят от кръвта им. Ако децата се проверяват всяка вечер през лятото за наличие на кърлежи и ако тези кърлежи се премахват незабавно, предаването на Borrelia burgdorferi е много малко вероятно. Не се препоръчва превантивно лечение с антибиотици след ухапване от кърлеж.
  Когато обаче се яви ранният симптом erythema migrans, трябва да се проведе антибиотично лечение. Това лечение ще спре по-нататъшното развитие на бактерия и ще предотврати Лаймския артрит. В САЩ е била създадена ваксина срещу единичен вид на Borrelia burgdorferi, но тя е била оттеглена от пазара по икономически причини. Тази ваксина не е полезна в Европа поради различията във видовете бактерии.

  Заразно ли е заболяването?

  Въпреки че е инфекциозно заболяване, то не е заразно, т.е. то не може да се разпространи от един човек на друг, тъй като бактерият трябва да бъде пренесен от кърлеж.

  Кои са главните симптоми?

  Главните симптоми на Лаймския артрит са оток на ставите с излив и ограничение на движенията в засегнатите стави. Често големият оток е придружен от слаба или липсваща ставна болка. Най-често засегната става е колянната, но могат да бъдат включени и други големи стави, както и малки стави. В редки случаи коляното не се засяга изобщо, но при 2/3 от случаите се наблюдава моноартрит на колянна става. При повече от 95% от пациентите се развива олигоартритна форма на заболяването (4 или по-малко стави), като след известно време колянната става остава единствената възпалена става. Лаймският артрит се проявява като епизодичен артрит в 2/3 от случаите, т.е. той преминава спонтанно след няколко дни или седмици и след интервал, в който липсват всякакви симптоми, артритът се възобновява отново в същите стави.

  Честотата и продължителността на епизодите на ставно възпаление обикновено намаляват с времето, но в отделни случаи могат да се увеличат и накрая артритът става хроничен. Съществуват редки случаи, когато артритът протича като хроничен от самото начало (продължителност на ставното възпаление три и повече месеца).

  Еднакво ли е заболяването при всяко дете?

  Не. Заболяването може да бъде остро, т.е. протича с единствен епизод на артрит, епизодично или хронично.

  Различно ли е заболяването у деца от това при възрастни?

  Заболяването при възрастни и деца е подобно. Артритът при децата обаче е по-чест, отколкото при възрастни. И обратно, колкото по-малко е детето, толкова по-краткотрайно е протичането на заболяването и шансът за успешно антибиотично лечение е по-добър.

  Как се поставя диагнозата?

Лаймският артрит трябва да бъде поставен в обсега на диференциалната диагноза при всички случаи на новопоявил се артрит с неизвестна причина. Клиничното съмнение се потвърждава от лабораторни изследвания, включващи кръвни проби, а в някои случаи и изследване на синовиална течност (вътреставна течност).

  В кръвта могат да се открият антитела срещу Borrelia burgdorferi посредством метод, наречен имуноензимен. При наличие на IgG антитела към Borrelia burgdorferi, доказани с този метод, е необходимо да се извърши потвърдително изследване, наречено имуноблот тест.
  При артрит с неясен произход и доказване на IgG антитела към Borrelia burgdorferi чрез имуноензимен тест, потвърден от имуноблот тест, диагнозата е артрит при Лаймска болест. Тя може да бъде потвърдена и от анализ на синовиална течност, с който се открива генът на бактерия Borrelia burgdorferi чрез способ, наречен полимеразна верижна реакция. Този лабораторен тест е труден за изпълнение и малко лаборатории могат да предоставят верни резултати.

  Лаймският артрит се диагностицира от педиатър или в детска болница. Ако обаче лечението е неуспешно, трябва да се включи детски ревматолог за по-нататъшно ръководене на терапията.

  Каква е важността на изследванията?

  Освен серологични изследвания обикновено се прави оценка на възпалителната активност и на някои биохимични проби. Допълнително се търсят и други инфекциозни причинители на артрита чрез съответните лабораторни изследвания. След като веднъж е била потвърдена диагнозата Лаймски артрит чрез лабораторни изследвания, включващи имуноензимен и имуноблот тест, не е необходимо те да се извършват повторно, тъй като не показват отговор към антибиотичното лечение. Напротив, те могат да останат сило позитивни с години въпреки успешното лечение.

Може ли да се излекува заболяването?

  Тъй като Лаймският артрит е инфекциозно бактериално заболяване, лечението се извършва с антибиотици. При повече от 80% от болните настъпва излекуване след един или два курса с антибиотици. В останалите 10-20% не се налага по-нататъшно антибиотично лечение, а се препоръчват антиревматични средства.Реклама
Новини | Статии

Препоръчани лекари в България


Инструкции при ухапване от кърлеж


Лекари в Румъния, запознати с лаймска болест


Facebook групи за лаймска болест


Войната с лаймска болест

Търси в сайта
Реклама